האם ניתן לטעון כנגד התוקף של צוואה בטרם נפטר המצווה? – מאת עו"ד איאד ג’ובראן