זכות שימוש רשומה בסימן מסחר הנה זכות מעין קניינית שלא יהיה ניתן לפגוע בה בקלות – מאת עוד איאד ג’ובראן