עסקאות מקרקעין

במהלך חייהם של מרבית האנשים העסקה המשמעותית ביותר בה הם יהיו מעורבים היא עסקת רכישת בית מגורים או עסקה לרכישת נכס מקרקעין אחר. בעת הכניסה לעסקת מקרקעין יש להקפיד על קבלת ייעוץ משפטי מתאים אשר יאפשר לרוכש להבין את העסקה אליה הוא נכנס והזכות שהוא רוכש. לא פחות חשוב הוא להבין את ההשלכות של העסקה מבחינת דיני המס והחבות במס אשר תנבע מהעסקה. באופן זה יוכל האדם שנכנס לעסקת מקרקעין לכלכל את צעדיו בצורה נכונה יותר ולהבטיח את זכויותיו במסגרת העסקה.

בעת חקיקת חוק המקרקעין נקבע העיקרון לפי העסקה תושלם רק ברישום בלשכת רישום המקרקעין (הטאבו). דבר זה נכון למרבית נכסי המקרקעין, אם כי לא כולם. משמעות הדבר היא כי כל עוד ההעברה לא נרשמה בטאבו, הזכות הקניינית של הרוכש טרם התגבשה וזכויותיו בנכס שהוא רכש תהיינה חלשות יותר. מאחר ויש מספר תהליכים לקבלת האישור הסופי לרישום בטאבו, נהוג בדרך כלל לרשום "הערת אזהרה" על זכויות המוכר הנכס המקרקעין. הערה כזו הנה למעשה הודעה אותה יוכל לראות כל מי שיעיין בנסח הטאבו של נכס המקרקעין המדובר ובה יצוין כי נכרתה עסקה למכירת זכויות הבעלים. מסיבה זו חשוב להשלים את רישום העברת הזכויות בטאבו מהר ככל האפשר ולא להשאיר לתקופה ארוכה מעבר לנדרש  את מצב הביניים שבו העסקה נכרתה אולם טרם נרשמה.

כאשר מדברים על אישורים לצרכי רישום העסקה בטאבו, מדברים בעיקר על אישורים מטעם רשות המסים לפיהם המסים בגין העסקה שולמו. משמעות הדבר כי כל עוד המסים בגין העסקה לא שולמו לא ניתן ככלל לרשום את העסקה בטאבו. לפיכך חשוב כי הצדדים לעסקה יהיו מועדים להשלכות המיסוי של העסקה לסכומי המס שהם יצטרכו לשלם בעקבותיה. לעיתים עשויה להיות מחלוקת מול רשות המסים באשר לחבות במס בגין העסקה, וקיימים הליכים מיוחדים לבירור מחלוקת מעין זו.

אם אתה שוקל לרכוש או למכור נכס מקרקעין, חשוב לנו שתדע כי משרדנו הוא בעל ניסיון רב בליווי לקוחות שהם צדדים לעסקאות מקרקעין מסוגים רבים. בנוסף, משרדנו הנו בעל מומחיות מיוחדת בדיני המס דבר המאפשר לנו לייעץ ללקוחותינו באשר לתכנון נכון של העסקה, מה שעשוי להביא לחיסכון של סכומים משמעותיים מצד הלקוחות.

למידע נוסף אנא צור קשר

*האמור בעמוד זה, או בכל מקום אחר באתר, נועד למטרות קריאה לידע כללי בלבד ואינו מהווה ייעוץ משפטי או אחר ואינו יכול להוות תחליף לייעוץ כאמור. יובהר על כן כי אין באמור לעיל או בכל מקום אחר באתר כדי ליצור יחסי עורך דין לקוח. יחסי עורך דין לקוח יתקיימו רק לאחר פניה מסודרת ופרטנית של הלקוח הפוטנציאלי למשרדנו לקבלת שירותים, קבלת הצעת שכר טרחה פרטנית עבורו וחתימתו על ייפוי כוח והסכם שכר טרחה. לפיכך אין לפעול או להימנע מפעולה תוך הסתמכות על האמור לעיל וללא קבלת ייעוץ משפטי מתאים. לקבלת מידע מלא, מקיף, מדויק ועדכני יש לפנות בבקשה לקבלת ייעוץ משפטי.

לקבלת ייעוץ הנכם מוזמנים ליצור קשר עם משרדנו בטלפון מס' 04-9019555