פחת שלא נוכה על פי פקודת מס הכנסה, ניתן לניכוי על פי חוק מיסוי מקרקעין – מאת עו"ד ראמי חזאן (רו"ח)