תקנון אתר אינטרנט

כל מי שנוהג להשתמש ברשת האינטרנט וודאי נתקל בתקנונים המופיעים באתרי אינרטנט רבים, שלעיתים נקראים גם תנאי שימוש (Terms of Use). חלק מאתרי האינטרנט אף מבקשים מהמשתמשים לאשר כי קראו את אותו תקנון בטרם יבצעו פעולה מסויימת באתר. יחד עם זאת יש להניח כי מרבית המשתמשים אינם משקיעים מחשבה רבה במשמעות של אותו תקנון ובהשלכות המשפטיות שיכולות להיות להסכמה לתנאים שמופיעים בו.

מהו תקנון אתר האינטרנט?

תקנון אינטרנט הנו למעשה הסכם בין בעלי אתר אינטרנט או המפעיל שלו לבין המשתמשים באתר. לצורך כך רואים בכל מי שגולש באתר האינטרנט משתמש, ובמרבית התקנונים אף ההסכמה לתקנון יכולה להיות תנאי מוקדם שמציב בעל האתר בפני הגולשים בטרם ישתמשו או יגלשו באתר. הסכם זה כמו כל הסכם אמור לחייב את הצדדים ולזכות אותם בסעדים באם יפרו את התחייבויותיהם אשר בו, ועל כן התקנון של אתר האינטרנט משמש קודם כל מעטפת הגנה עבור מפעיל האתר שיכולה להבטיח כי לא יופנו אליו טענות או תביעות משפטיות מגולשי האתר על סמך עילות שונות. הגנה זו היא אמנם הכרחית ומומלצת, אם כי יש להדגיש כי הגנה זו אינה מושלמת כפי שיוסבר להלן.

מה מוסדר בתקנון של אתר אינטרנט?

בתקנון אתר האינטרנט בעל אתר האינטרנט יכול להסדיר סוגיות רבות, כגון מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר האינרטנט שנועדה להבטיח, בין היתר, כי בעל האתר איננו עובר על חוקי הגנת הפרטיות [חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א, 1981], מדיניות משלוח הודעות דואר מהאתר שאמורה להבטיח כי בעל באתר איננו עובר על חוק הספאם [סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים) , התשמ"ב – 1982], הבהרה בדבר אי אחריות בעל האתר לתכנים שונים באתר, הגבלת גיל המשתמשים, סמכויות שיפוט, מנגנוני יישוב חילוקי דעות וכולי.

האם אתר האינרטנט הוא חוזה אחיד?

בהחלטה בעניין ח"א 701/05 היועמ"ש נ' חברת מוסף המכרז של המדינה בע"מ של בית הדין לחוזים אחידים (שהוקם מכוח חוק החוזים האחידים, תשמ"ג-1982) תקנון שמפורסם באינטרנט נבחן לפי אותו קנה מידה בו נבחן כל חוזה חוזה אחיד. לאור החלטה זו יש להסיק כי תנאי מסויים של תקנון של אתר אינטרנט יכול להיות מותקף על ידי גולש  באותו אתר בטענה כי המודבר הוא בתנאי מקפח כהגדרתו בחוק החוזים האחידים. אם טענה כזו תתקבל על ידי בית המשפט, אותו סעיף בעייתי מבחינת הגולש יכול להיות מבוטל והוא יפסיק לחייב את הצדדים.

ההגנות שמקנה תקנון אתר אינטרנט

לאור זאת חשוב כי בעת ניסוח תקנון אתר האינטרנט התקנון יותאם לאותו אתר ספציפי, יספק הגנה לבעל האתר אותם בה בעת תנאיו יהיו הוגנים וסבירים כלפי הגולשים כדי לנסות ולהימנע מביטול של תנאים על ידי בית המשפט. אפשר גם לשקול, בהתאם לנסיבות, הגשת בקשה לאישור התקנון על ידי בית הדין לחוזים אחידים, דבר שיקנה הגנה של אותו תקנון מפני ביטול על ידי בית המשפט.

—————————————————————————

האמור בעמוד זה, או בכל מקום אחר באתר, נועד למטרות קריאה לידע כללי בלבד ואינו מהווה ייעוץ משפטי או אחר ואינו יכול להוות תחליף לייעוץ כאמור. יובהר על כן כי אין באמור לעיל או בכל מקום אחר באתר כדי ליצור יחסי עורך דין לקוח. יחסי עורך דין לקוח יתקיימו רק לאחר פניה מסודרת ופרטנית של הלקוח הפוטנציאלי למשרדנו לקבלת שירותים, קבלת הצעת שכר טרחה פרטנית עבורו וחתימתו על ייפוי כוח והסכם שכר טרחה. לפיכך אין לפעול או להימנע מפעולה תוך הסתמכות על האמור לעיל וללא קבלת ייעוץ משפטי מתאים. לקבלת מידע מלא, מקיף, מדויק ועדכני יש לפנות בבקשה לקבלת ייעוץ משפטי.


לקבלת ייעוץ הנכם מוזמנים ליצור קשר עם משרדנו בטלפון מס' 04-9127384